• * 2012 Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 Premium XS Otomatik
 • * 2011 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 Premium GS LE Otomatik
 • * 2011 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS
 • * 2011 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS Premium Otomatik
 • * 2010 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 HSE Otomatik
 • * 2010 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS
 • * 2010 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS Premium Otomatik
 • * 2009 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 GS Otomatik
 • * 2009 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 HSE Otomatik
 • * 2009 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS
 • * 2009 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS Premium Otomatik
 • * 2008 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 GS Otomatik
 • * 2008 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 HSE Otomatik
 • * 2008 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS
 • * 2008 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS Premium Otomatik
 • * 2007 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 GS Otomatik
 • * 2007 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 HSE Otomatik
 • * 2007 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS
 • * 2007 Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 XS Premium Otomatik
 • * 2006 Land Rover Freelander 1.8 E
 • * 2006 Land Rover Freelander 1.8 HSE
 • * 2006 Land Rover Freelander 1.8 S
 • * 2006 Land Rover Freelander 1.8 SE
 • * 2006 Land Rover Freelander 1.8 Sport
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E Otomatik
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE Otomatik
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S Otomatik
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.0 TD4 SE
 • * 2006 Land Rover Freelander 2.5 V6 HSE
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 1.8 E
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 1.8 S
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 1.8 SE
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 1.8 Sport
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 S
 • * 2006 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 SE
 • * 2005 Land Rover Freelander 1.8 E
 • * 2005 Land Rover Freelander 1.8 HSE
 • * 2005 Land Rover Freelander 1.8 S
 • * 2005 Land Rover Freelander 1.8 SE
 • * 2005 Land Rover Freelander 1.8 Sport
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E Otomatik
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE Otomatik
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S Otomatik
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.0 TD4 SE
 • * 2005 Land Rover Freelander 2.5 V6 HSE
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 1.8 E
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 1.8 S
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 1.8 SE
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 1.8 Sport
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 S
 • * 2005 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 SE
 • * 2004 Land Rover Freelander 1.8 E
 • * 2004 Land Rover Freelander 1.8 HSE
 • * 2004 Land Rover Freelander 1.8 S
 • * 2004 Land Rover Freelander 1.8 SE
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E Otomatik
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE Otomatik
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S Otomatik
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.0 TD4 SE
 • * 2004 Land Rover Freelander 2.5 V6 HSE
 • * 2004 Land Rover Freelander 3K 1.8 E
 • * 2004 Land Rover Freelander 3K 1.8 S
 • * 2004 Land Rover Freelander 3K 1.8 SE
 • * 2004 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 S
 • * 2004 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 SE
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 E
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 HSE
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 i 4X4
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 i GS
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 S
 • * 2003 Land Rover Freelander 1.8 SE
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 E Otomatik
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 ES
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 GS
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 Hard Top
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 HSE Otomatik
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 S Otomatik
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.0 TD4 SE
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Hard Top Steptronic
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Steptronic
 • * 2003 Land Rover Freelander 2.5 V6 HSE
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 1.8 E
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 1.8 i
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 1.8 S
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 1.8 SE
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 S
 • * 2003 Land Rover Freelander 3K 2.0 TD4 SE
 • * 2002 Land Rover Freelander 1.8 i 4X4
 • * 2002 Land Rover Freelander 1.8 i GS
 • * 2002 Land Rover Freelander 2.0 TD4 ES
 • * 2002 Land Rover Freelander 2.0 TD4 GS
 • * 2002 Land Rover Freelander 2.0 TD4 Hard Top
 • * 2002 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Hard Top Steptronic
 • * 2002 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Steptronic
 • * 2002 Land Rover Freelander 3K 1.8 i
 • * 2001 Land Rover Freelander 1.8 i 4X4
 • * 2001 Land Rover Freelander 1.8 i GS
 • * 2001 Land Rover Freelander 2.0 TD4 ES
 • * 2001 Land Rover Freelander 2.0 TD4 GS
 • * 2001 Land Rover Freelander 2.0 TD4 Hard Top
 • * 2001 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Hard Top Steptronic
 • * 2001 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Steptronic
 • * 2001 Land Rover Freelander 3K 1.8 i
 • * 2000 Land Rover Freelander 1.8 i
 • * 2000 Land Rover Freelander 1.8 i 4X4
 • * 2000 Land Rover Freelander 1.8 i GS
 • * 2000 Land Rover Freelander 1.8 i Hard Top
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 di
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 di Hard Top
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 di XE
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 TD4 ES
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 TD4 GS
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.0 TD4 Hard Top
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Hard Top Steptronic
 • * 2000 Land Rover Freelander 2.5 V6 GS Steptronic
 • * 2000 Land Rover Freelander 3K 1.8 i
 • * 2000 Land Rover Freelander 3K 2.0 di
 • * 1999 Land Rover Freelander 1.8 i
 • * 1999 Land Rover Freelander 1.8 i Hard Top
 • * 1999 Land Rover Freelander 2.0 di
 • * 1999 Land Rover Freelander 2.0 di Hard Top
 • * 1999 Land Rover Freelander 2.0 di XE
 • * 1999 Land Rover Freelander 3K 2.0 di
 • * 1998 Land Rover Freelander 1.8 i
 • * 1998 Land Rover Freelander 1.8 i Hard Top
 • * 1998 Land Rover Freelander 2.0 di
 • * 1998 Land Rover Freelander 2.0 di XE